heading-frise

Nyheter/info

Tiltakskatalog

Dette kapittelet omfatter juridiske-, økonomiske-, administrative- eller andre typer overordnete virkemidler som, i tillegg til spesielle miljøtiltak, er viktige for å håndtere miljøutfordringene

Tiltak som vha teknologi gir mer miljømessig sett effektive kjøretøy, drivstoff, bildekk og også mer miljøvennlig atferd i trafikken

Tiltak som sørger for at miljøet beskyttes fra belastende trafikk eller at man tilpasser aktiviteten til de miljøproblemer man ikke har kunnet håndtere med andre tiltak.