heading-frise

Beskytte eller reparere miljøet

Tiltak som sørger for at miljøet beskyttes fra belastende trafikk eller at man tilpasser aktiviteten til de miljøproblemer man ikke har kunnet håndtere med andre tiltak.

Der tiltak i de andre tiltaksgruppene ikke er nok til å unngå problemer, må det iverksettes avbøtende miljøtiltak og tilpasninger. Tiltakskatalogen har derfor også med tiltak som på ulike måter kan sørge for at miljøet beskyttes fra belastende trafikk, eller at man tilpasser aktiviteten til de miljøproblemer man ikke har kunnet håndtere med andre tiltak.