heading-frise

Overordnede Virkemidler

Dette kapittelet omfatter juridiske-, økonomiske-, administrative- eller andre typer overordnete virkemidler som, i tillegg til spesielle miljøtiltak, er viktige for å håndtere miljøutfordringene

  • Lover, krav og retningslinjer som setter miljøarbeidet på dagsordenen stiller krav til prosessen
  • Økonomiske rammevilkår og ressurser for planlegging, beslutninger og gjennomføring som gjør det mulig å håndtere miljøproblemer
  • Institusjonelle rammevilkår for fordeling av myndighet
  • Planleggingsverktøy, verktøy for prioritering som inkluderer miljø- og klimahensyn og modeller for analyser av sammenhenger mellom transport,  miljø og klima.