Innholdx
heading-frise

Omlegging til pendelruter og økt frekvens i Kongsvinger

Oppsummert

I Kongsvinger ble rutestrukturen lagt om fra fire linjer til to pendellinjer i 2015. Det ble lagt vekt på kobling mot Kongsvinger stasjon og mot sentrum. I 2016 ble det innført timesavgang på en av bybusslinjene, med korrespondanse med tog.. Endringene ble etterfulgt av en passasjervekst på 12,8% per år i 2014 til 2016. I førsituasjonen var veksten på 0,7% per år (2011-2014)

Rapport/offentlig dokument

Kongsvinger 2050, Bystrategi Kongsvinger kommune (2017)

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017, Hedmark fylkeskommune (2013)

Framtidig bybusstilbud i Kongsvinger, Rambøll (2012)

Kategori

Omlegging av bussruter, øking i frekvens på avganger.

Beskrivelse

I 2015 ble det gjennomført en omlegging av bybussrutene i Kongsvinger fra fire linjer til to pendellinjer. Sommeren 2016 ble det innført timesavgang på Bybusslinje B2 Glåmlia-Marikollen-Lia (nå B82) og det ble lagt vekt på korrespondanse med tog. Bybusslinje B1 (nå B81) hadde allerede halvtimesfrekvens.

Aktører

Hedmark fylkeskommune (nå Innlandet fylkeskommune), Hedmark Trafikk (nå Innlandstrafikk), Kongsvinger kommune

Kontakt ang. data

Innlandstrafikk

Bykontekst

Kongsvinger er regionssenter i Kongsvingerregionen. Byen hadde per 2015 11 969 innbyggere (12 789 i hele kommunen, www.ssb.no). Kongsvinger ligger under 1,5t kjøretur fra Oslo, og elven Glomma renner gjennom sentrum. Kongsvinger har et relativt kompakt sentrum og det meste av næring og målpunkt, inkludert sykehus, høgskole og kommunehus ligger i eller like ved sentrum. Nesten all bebyggelse i byen ligger innenfor 4 km fra bybroen, og rundt 70 prosent av befolkingen bor innenfor en 2-km radius fra broen. 23 prosent av sysselsatte i Kongsvinger bor 2 km eller kortere fra arbeidsplassen sin, mens 43 prosent har mindre enn 5 km reisevei til jobb.

Kollektivsystem

Kollektivsystemet i Kongsvinger består av de lokale bybussrutene, regionale bussruter og tog. Kongsvingerbanen omfatter i dag linje L14 mellom Asker og Kongsvinger. Den har timesavganger og bruker under 1,5 t til Oslo.

Endring

Bakgrunnen for endringen var et ønske fra Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune (nå Innlandet) og Statens vegvesen om å styrke

bybusstilbudet i Kongsvinger, øke kollektivandelen og legge til rette for at flere kan reise kollektivt. En utredning av Rambøll (2012) anbefalte en omlegging av bussrutene og en økning i frekvens.

Omlegging av bybussrutene i Kongsvinger i 2015 innebar en reduksjon fra fire til to linjer og en forenkling av rutene. Kobling mot Kongsvinger stasjon og tog var viktig, samt å sikre god kobling mot sentrum.

Sommeren 2016 ble det innført timesavgang på Bybusslinje B2: Glåmlia-Marikollen-Lia (nå B82), og det ble da lagt vekt på korrespondanse med tog. 

Se linjekartene per 2012 og per 2021 under.


Linjekart bussruter Kongsvinger by per 2012, kilde: Framtidig bybusstilbud i Kongsvinger, Rambøll (2012)

 

Linjekart bussruter Kongsvinger by (per august 2021), linje 105 er en regional busslinje, kilde: www.innlandstrafikk.no

Endring gjelder

Omlegging av bussruter i 2015.

Øking i frekvens på avganger på linje B2 (nå B82) til timesavganger i 2016.

Varighet

Ruteomleggingen skjedde i 2015, og frekvensøkningen i 2016.

Type data

Informasjon om passasjertall fra Kongsvinger 2050 (Kongsvinger kommune). Informasjon om metode datainnsamling fra Innlandstrafikk.

Metode datainnsamling

Tallene er hentet inn via registreringer i billettsystemet via billettmaskinen.

Målbare effekter

Oppdaterte reisetall til og med 2016, viser at antall reisende med bybussen øker.

2014: 124 283 reiser

2015: 138 641 reiser

2016: 158 146 reiser

Økningen fra 2014 til 2016 var på 27% (33 863 passasjer).

Annet

Usikkerhet