heading-frise

Har du lite tid?

Tiltakskatalog for transport og miljø er oppdatert med ny layout og bedre søkefunksjonalitet. Nettstedet, som nå har fått den enkle adressen tiltak.no,  oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet. Det er følgelig ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker  å være faglig  oppdatert. 

Oppslagsverket er utvidet med flere nye tiltaksbeskrivelser, blant annet om ulike parkeringsordninger. 

Tiltakskatalogen er et samarbeid mellom de viktigste forskningsmiljøene på feltet og Statens vegvesen. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Statens vegvesener den største finansielle bidragsyteren.

Nettstedet er særlig myntet på fagfolk som jobber med transport og miljø i kommunene, men brukes også av en lang rekke andre grupper, blant annet journalister.

Miljøproblemene som transport forårsaker i byer og tettsteder er komplekse. Samtidig kommer det stadig mer forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Tiltakskatalogen tar mål av seg til å oppsummere denne kunnskapen og gi en oversikt over hvilke tiltak som er tilgjengelige for å bedre miljøet og hvilken effekt som man kan forvente. Tiltakskatalogen er med andre ord et hjelpemiddel for deg som ikke har tid til å lese alle grunnlagsrapportene.

På nettstedet finner du kunnskapen oppsummert og med referanser til ulike grunnlagsdokumenter.   

Dersom du har synspunkter på nettstedet, eller finner feil nå som vi har lagt om til ny teknisk plattform, er vi takknemlig for tilbakemelding. Kom gjerne også med forslag til hvordan vi kan utvikle nettstedet videre.

Hilsen redaksjonen i Tiltakskatalog for transport og miljø.

Tilbakemeldinger kan gis til kommunikasjonsleder Harald Aas, TØI. ha@toi.no