heading-frise

Bruke miljøteknologi

Tiltak som vha teknologi gir mer miljømessig sett effektive kjøretøy, drivstoff, bildekk og også mer miljøvennlig atferd i trafikken

Ny miljøteknologi kan bidra til å gjøre transportmidlene mer miljøvennlige. Denne tiltaksgruppen omfatter teknologiske tiltaksom kan gi mer miljømessig sett effektive kjøretøy, drivstoff, bildekk og også mer miljøvennlig atferd i trafikken.

Norge styrer i liten grad bilindustriens utvikling, men myndighetene kan på ulike måter legge til rette for bruken av slik ny teknologi. Kunnskap om potensialet og utfordringene ved ny kjøretøyteknologi (motor, layout, vekt, dekk) og alternative drivstoffer er viktig for å vurdere hvor mange andre tiltak som trengs for å håndtere problemene – og hvordan en kan søke å unngå uønskede konsekvenser av disse tiltakene.