Innholdx
heading-frise

Takstreduksjon på bybussen og kampanje i Levanger

Oppsummert

Takstene ble redusert på de to bybusslinjene i Levanger, fra 35/18 til 10 kroner, og til 100 kroner for månedskort. Relevante aktører samarbeidet om en kampanje for å få flere til å bruke andre transportmidler enn bil. Utviklingen snudde fra en nedgang i passasjertall til en passasjervekst på 42% når vi sammenligne tallene fra august - desember i 2015 med samme periode i 2016.

Rapport/ offentlig dokument

Nei: Hjemmeside: www.reissmartlevanger.no

Data er levert av Trønderbilene

Kategori

Takstendring, kampanjearbeid (kollektiv, sykkel og gange)

Beskrivelse

Reis smart Levanger er et samarbeidsprosjekt for en mer aktiv og kollektivbasert transport og mindre bilbruk i Levanger sentrum. Tiltakets første hovedmål er å få flere til å gå mer, sykle mer og ta mer buss. Det andre hovedmålet er å redusere klimagassutslipp og forbedre miljøet.

Reis smart Levanger har en egen hjemmeside: www.reissmartlevanger.no

Aktører

Trønderbilene, Helse Nord-Trøndelag, Levanger kommune, Levanger Næringsforum, Statens vegvesen, Student i Nord, Magneten, Levanger VGS, Nord Universitet

Kontakt angående data

Trønderbilene

Bykontekst

Levanger kommune ligger 8 mil nord for Trondheim og har cirka 19902 innbyggere (jan.17). Levanger by har cirka 9637 innbyggere (jan.2015). Levanger by består av et mindre sentrum med omringende boligområder. Levanger stadion ligger svært sentralt, mens kjøpesenteret 'Magneten' og Sykehuset Levanger ligger i utkanten av sentrumsområdet.

Kollektivsystem

Bybuss, Regionbuss, Jernbanelinje, E6

Endring

Billettpris endret fra 35 kr (voksen) og 18 kr (barn) til 10 kr for alle passasjerer (barn, honnør og student). Månedskort ble satt ned til 100 kr i måneden. Det ble gratis å ta med sykkelen på bussen og det ble i tillegg satt i gang holdningskampanjer.

Endring gjelder

Kampanjen var gjeldende på bybusser, det er to bybussruter i Levanger. Frekvensen varierer fra en avgang i timen til en avgang per halvtime. http://tronderbilene.no/wp-content/uploads/bussrute-levanger-2017-folder-.pdf

Varighet

August 2016 – august 2017

Type data

Differanse mellom passasjerutvikling fra januar til desember i 2015 og passasjerutvikling fra januar til desember i 2016, oppgitt i antall passasjerer og prosentandel per måned.

Metode datainnsamling

Billettmaskin

Målbare effekter

Sammenligning av perioden august til desember i 2015 og 2016 viser en økning på 42% fra 2015 (21542 passasjerer) til 2016 (30598 passasjerer). I desember 2016 var det 56% flere passasjerer sammenlignet med i desember 2015. Økningen for hele 2016 var på 27,6%.

Figur 1: Passasjertall per måned på bybuss i Levanger i 2015 og 2016.

Ikke målbare effekter

Reis Smart gruppen var i gang med sine møter i 2015, det var en bredt sammensatt gruppe av næringsliv, helseforetak, universitet, kommune og fylke. Trønderbilene har en formening om at bevisstgjøring og generell opplysning om bybusstilbudet har hatt en effekt på antall kollektivreisende. Ingenting ble gjort med priser, logo eller rutetrase før den 15. aug. Likevel viser statistikken en økning i antall passasjerer frem til sommeren på 19 prosent, hvor Trønderbilene de senere år har hatt en negativ trend.

Usikkerhet