heading-frise

Drivstoff og effektivisering

 
 
 
Selv om det kun var fire lastebiler i Norge som var drevet på brenselceller i 2022, er det forventet at dette antallet vil øke i ...
Ved utgangen av 2021 var det i underkant av 100 elektriske lastebiler i Norge, dette antallet hadde vokst til rundt 490 i begynnelsen av februar ...
Delte elsparkesykler er svært populære blant brukerne og kan bli et godt bidrag til effektiv og miljøvennlig bytransport. ...

Elektrifisering av bilparken er et effektivt grep for å begrense klima-utslipp fra vegtrafikken. Hvis 30% av nybilsalget blir elbiler kan ...

Helseskadelige avgasser og klimagasser fra forbrenning av biodrivstoffer og fossile drivstoffer er som regel i samme ...

Elektrifisering av busser er et effektivt grep for å fjerne avgassutslipp og klimapåvirkning fra busstrafikken. Innfasing av ...