heading-frise

Drivstoff og effektivisering

 
 
 
Elsparkesykler kan bli et godt bidrag til effektiv og miljøvennlig bytransport. Men dagens uregulerte marked er ikke bærekraftig. Forutsetningen ...

Elektrifisering av bilparken er et effektivt grep for å begrense klima-utslipp fra vegtrafikken. Hvis 30% av nybilsalget blir elbiler kan ...

Helseskadelige avgasser og klimagasser fra forbrenning av biodrivstoffer og fossile drivstoffer er som regel i samme ...

Elektrifisering av busser er et effektivt grep for å fjerne avgassutslipp og klimapåvirkning fra busstrafikken. Innfasing av elektriske busser ...

Klima- og miljøvennlig utskifting av kjøretøyparken er en lovende langsiktig strategi, som vil kunne bringe oss et langt steg i retning ...