heading-frise

Faglige bidragsytere

Miljø- og klimafeltet er komplekst og arbeidet med Tiltakskatalogen bygger derfor på et samarbeid mellom en rekke norske fagmiljøer og myndigheter. Arbeidet er finansiert av en rekke kilder. De viktigste i 2023 er Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Transportøkonomisk institutt.  I tillegg kommer en betydelig egeninnsats fra forfatterne i de ulike institusjonene som bidrar.

TØI er prosjektleder, redaktør og faglig hovedansvarlig for arbeidet. Statens vegvesen, andre oppdragsgivere og brukerne har full bruksrett til alt materiale. I TØIs team inngår Guro Berge (prosjektleder), Gina Scholz, Astrid Amundsen og Marika Kolbenstvedt.

Et Redaksjonråd støtter arbeidet. Faste medlemmer er Erling Fjeldaas (Statens vegvesen hovedkontaktperson) og Hanne Botten (Viken fylkeskommune). 

Forfattere fra ulike fagmiljøer har skrevet og revidert tiltaksbeskrivelser og navngis for det enkelte tiltak. Kontaktpersoner fra Vegdirektoratet og andre fagmiljøer har også bidratt med materiale, eksempler og kvalitetssikring.

Link til liste med forfattere, fagmiljøer og kontaktpersoner.