heading-frise

Mobilitetsplanlegging og kampanjer

 
 
 

Fleksitid betyr at arbeidstakeren har mulighet til å velge når han eller hun skal arbeide innenfor bestemte rammer. Fleksitid er først og ...

Mer samkjøring med bil er gunstig både for miljøet og klimaet. Flere personer i hver bil gjør at antallet biler på vegen kan reduseres. ...

Bildeling er et alternativ til å eie egen bil. Kostnadene er lavere samtidig som brukerne har tilgang til bil når de trenger det. ...

Denne tiltaksbeskrivelsen dreier seg om kampanjer som har som formål å få flere trafikanter å velge bort bilen. Evalueringer viser at ...

Gående skolebuss er et enkelt tiltak å gjennomføre, uten store kostnader og krav til planlegging. Tiltaket vil ha betydning for andelen barn som ...