heading-frise

Database – Effekter av endringer i kollektivsystemene

Dette er en database for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til effekter av endringer i kollektivsystemene på passasjertall, fremkommelighet og annet. Slik kunnskap er av stor verdi for alle som jobber med å utvikle kollektivsystemene i norske byer. Erfaringer og resultater presentert er i hovedsak innhentet fra kollektivmyndigheter i fylkene. I noen tilfeller har vi hentet beskrivelser og data fra evalueringer gjennomført av konsulenter og forskere.

Vi håper at alle aktører som ser nytten av en slik database vil bidra til at den vokser og blir bedre ved å rapportere  resultater av tiltak i faktaark som vi kan legge inn i databasen.

 

Type endring

Byområde

Befolkning, 20181

Ant. pass. før

Ant. pass. etter

Endring (absolutt)

Endring per år (%) etter

Endring per år (%) før

Årlig bef. vekst (%)2

Publisert

Rutestruktur og frekvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slått sammen og forenklet linjer, økt frekvens på bystamlinjene

 

Drammen3

118 000

4 465 293 (2016)

5 398 000 (2019)

932 707

6,5

 

2,5

-2,1

2021

Pendellinjer, nye knutepunkter, økt frekvens på stamlinjene

Fredrikstad/ Sarpsborg

112 000

795 173 (2017)

878 749 (2019)

83 576

5,1

4,1

1.1

2021

Lagt om busslinjene fra høy flatedekning til enklere pendelrutesystem, økt frekvens på flere linjer

 

Kristiansand, Vågsbygd

63 000

1 198 977 (2015)

1 367 436 (2019)

168 549

3,3

1,4

2021

Økt frekvens på linjer med høyt belegg og reduksjon av tilbud på lite brukte linjer, lavere takst

 

Haugesund

45 000

711 665 (2015)

1 143 375 (2019)

431 710

12,6

-1

0,6

2021, basert på Norconsult AS (2017)

Forenkling av rutestruktur, pendellinjer, gateterminal, økt frekvens, markedsføring,  bompenger

 

Bodø

41 000

1 306 379 (2012)

1 977 084 (2016)

670 705

10,9

-5,4

1,2

2021, basert på Nielsen (2016)

Forenkling av rutestruktur, forlenging av bussruter for å nå pendlere, økt frekvens, forlenging av driftsdøgn, markedsføring

 

Hamar

28 000

480 6341 (2012)

905 239 (2016)

424 605

17,1

6,1

1,0

2021

Forenkling av rutestruktur, pendellinjer, økte frekvenser, gateterminal, redusert tilbud i områder med lav bruk

 

Mo i Rana

19 000

281 843 (2016)

205 805 (2019)

-76 038

-104

2021

Omlegging av bylinjer fra et tilbud med lav frekvens og høy flatedekning, til et mer høyfrekvent bybusstilbud med færre pendellinjer

 

Hønefoss

16 000

289 957 (2016)

397 202 (2019)

107 245

8,2

-2,1

1,2

2021

Forenkling fra fire linjer til to pendellinjer, økt frekvens, korrespondanse mot tog

 

Kongsvinger

12 000

124 283 (2014)

158 146 (2016)

33 863

12,8

0,7

0,1

2021

 

Takstendring og kampanje

 

 

4 465 293 (2016)

5 398 000 (2019)

932 707

6,5

 

2,5

 

 

Reduserte takster og kampanje

Levanger5

10 000

795 173 (2017)

 

878 749 (2019)

83 576

5,1

4,1

 

2021

Ekspressbusslinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny ekspressbusslinje mellom Tønsberg og Larvik

Tønsberg -

Larvik

52 000

24 000

0

57 600

57 600

–         

 

2021, basert på Norconsult AS (2016)

Ny infrastruktur

 

 

 

 

 

–         

 

 

 

Åpning av bybanen, høyere frekvens på stambusslinjene, omlegging av systemet, høyere bompenger

Bergen

255 000

Koll. 2008: 13%

Bil 2008: 58.8%

Koll. 2014: 17%

Bil 2014: 50.7%

 

2021, basert på Engebretsen mfl. (2017)

Fremkommelighetstiltak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbud mot elbil uten passasjer i kollektivfelt i rushtimene

Oslo

1 000 000

 

 

 

 

 

 

2021, av Ruter AS

Antall elbiler

 

5000

3000

-2000

­-40

 

Kjøretid median

1100 sek.

700 sek.

-400 sek.

-36

 

Kjøretid 90% persentiler

1500 sek.

850 sek.

­­­-650 sek.

­­­-43

 

To av fire kjørefelt omgjort til gjennomgående kollektivfelt

Trondheim6

183 000

 

 

 

 

 

 

2021, basert på Asplan Viak (2008)

 

Gjennomsnittshastighet buss i morgenrush

16 km/t

18,6 km/t

2,6 km/t

16

 

 

Gjennomsnittshastighet buss i ettermiddagsrush

13 km/t

16,3 km/t

3 km/t

25

 

1Data for tettsteder, SSB (2021)
2 Årlig befolkningsvekst for de samme årene som passasjerendringene er målt for, SSB (2021).
3 Passasjerutvikling for linjer i Drammen by.
4 Passasjertallene i Mo i Rana økte fra 2018 til 2019, etter en tydelig nedgang fra 2016 til 2018.
5 For Levanger sammenligner vi tall fra august - desember i 2015 og i 2016.
6 Andelen busspassasjerer til og fra sentrum (samlet for morgen og ettermiddag og begge retninger) i Trondheim økte fra 44% til 48%, mens bilandelene gikk ned fra 51% til 46%.

Det er nyttig å få rapporter både fra endringer som har gitt forventede effekter og fra de som ikke har gjort det. Mal og instruksjoner for rapportering kan lastes ned fra lenken under. 

Mal for deg som vil rapportere

(Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen).