heading-frise

Stadig flere Europeiske byer tar et helhetlig grep om bylogistikk i sin planlegging og etablerer bylogistikkplaner (Fossheim & Andersen 2017). Planene utvikles av lokale eller regionale myndigheter, men baseres på samarbeid med annen forvaltning, transportbransjen, ...

Nye/reviderte tiltak
Populære temaer