heading-frise

Innhold

Tiltakskatalog for transport og miljø oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. Nettstedet er ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker å være faglig oppdatert
Redaksjon: Transportøkonomisk Institutt.

Populære tema

Database - Effekter av endringer i kollektivsystemene

Dette er en database for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til effekter av endringer i kollektivsystemene på passasjertall, fremkommelighet og annet. Slik kunnskap er av stor verdi for alle som jobber med å utvikle kollektivsystemene i norske …