heading-frise

Økonomiske virkemidler

 
 
 

Økonomiske virkemidler er sentrale for å redusere miljø- og klimapåvirkninger fra transport og regnes som kostnadseffektive. Utfordringen er å

Forsøk med belønning viser at man kan få bilførere til å redusere kjørelengden, la være å kjøre i de mest trafikkerte timer i rushtiden og ...

Ansvaret for de transportpolitiske virkemidlene i byene er delt mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. For å nå klima- og miljømålene er ...