heading-frise

Kunnskap og verktøy som hjelpemidler

 
 
 
Barnekonsekvensanalyse (BKA) er ett redskap for å synliggjøre og konkretisere kunnskap om barn (et barneperspektiv) og å involvere barna selv til
Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter. De bruker miljøvennlige transport-midler mer enn voksne.  Kunnskap om hvordan de opplever ...
Både naturgitte, demografiske, sosiokulturelle og bystrukturelle forhold kan være med på å forklare folks bruk av sykkel. I tillegg kommer ...