heading-frise

Kunnskap og verktøy som hjelpemidler

 
 
 
Barnekonsekvensanalyse (BKA) er ett redskap for å synliggjøre og konkretisere kunnskap om barn (et barneperspektiv) og å involvere barna selv til
Barn og unge er dagens og fremtidens trafikanter. De bruker miljøvennlige transportmidler mer enn voksne. Kunnskap om hvordan de opplever ...
Både naturgitte, demografiske, sosiokulturelle og bystrukturelle forhold kan være med på å forklare folks bruk av sykkel. I tillegg kommer ...