heading-frise

Flytte eller regulere trafikk

Tiltak som flytter eller regulerer trafikken fra steder, tidsrom og/eller med fart som medfører særlige ulemper

Samfunnet er avhengig av et effektivt transportsystem. Ut fra et miljøsynspunkt er det viktig at denne virksomheten reguleres slik at den foregår på steder og til tidspunkter hvor den forårsaker minst mulig ulemper for mennesker og miljø. Tiltaksgruppe D beskriver ulike måter å flytte eller regulere trafikken slik at miljøulempene reduseres.

Det kan også være aktuelt å regulere farten for å begrense ulike lokale miljøvirkninger. Gruppen inneholder også tiltak som trafikkstyring ved hjelp av intelligente transportsystemer (ITS), for eksempel variable fartstavler og lignende som kan gi trafikantene den nødvendige informasjon om gjeldende reguleringer.