heading-frise

Finansiører

Tiltakskatalogen for transport og miljø er et spleiselag med mange bidragsytere. Statens vegvesen (SVV)er den viktigste og bidrar i dag med en rammeavtale. Sammen med en tilsvarende bevilgning fra TØIs basisbevilgning finansieres administrasjonen, revisjon av tiltak, utlegging på nett og ulike typer formidling. Andre viktige bidragsytere de siste årene er Viken fylke og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). SVV og Viken bidrar også med en omfattende egeninnsats til skriving av tiltak og kvalitetssikring av tiltak.

Uavhengig av finansiering skal forskningsmiljøer fra hele landet kunne innlemme sine resultater i Tiltakskatalogen og bidra til å belyse effekten av ulike tiltak. Tiltakskatalogen har særlig fungert som formidlingsplattform for prosjekter eller programmer som Statens vegvesen, Enova/Transnova, Norges forskningsråd eller og Regionalt forskningsfond har finansiert.  Eksempler på SVV-program er; Bedre bymiljøer, Bylogistikk og SMART transport. TEMPO- og PLATON-programmene, finansiert av Norges forskningsråd for å utvikle kunnskap om klimatiltak, har brukt/bruker Tiltakskatalogen som en plattform for å oppsummere kunnskapsstatus på klimafeltet.

Tiltakskatalogen er nettbasert, men brukerne kan lett skrive ut og/eller kopiere deler av katalogen. Kilde skal oppgis ved kopiering.