heading-frise

Finansiører

Tiltakskatalog for transport og miljø er et spleiselag med mange bidragsytere. Statens vegvesen er den viktigste. Dagens nettsted bygger på Miljøhåndboken som ble utarbeidet på 1990-tallet. Enova (Transnova) og forskningsprosjektet TEMPO har også medvirket i arbeidet og støttet prosjektet økonomisk.

Tiltakskatalogen skal også fungere som formidlingsplattform for ulike prosjekter som Statens vegvesen og andre finansierer. TEMPO-prosjektet som ble finansiert av Norges forskningsråd for å utvikle kunnskap om klimatiltak, brukte Tiltakskatalogen som en publiseringsplattform for å oppsummere kunnskapsstatus på klimafeltet. Uavhengig av finansiering skal forskningsmiljøer fra hele landet kunne innlemme sine resultater i Tiltakskatalogen og bidra til å belyse effekten av ulike tiltak.

Tiltakskatalogen er nettbasert, men brukerne kan lett skrive ut og/eller kopiere deler av katalogen. Kilde skal oppgis ved kopiering.

2016

 • Vegdirektoratet
 • Transnova
 • Samferdselsdepartementet

2015

 • Vegdirektoratet
 • Transnova
 • Samferdselsdepartementet

2014

 • Vegdirektoratet
 • Transnova
 • Samferdselsdepartementet

2013

 • Vegdirektoratet
 • Transnova
 • Samferdselsdepartementet