heading-frise

20 prosent dyrere drivstoff gir fire prosent mindre bilkjøring

Bilde av skilt som viser prisen til drivstoff ved en bensinstasjon.

Drivstoffavgiftene øker prisen på bilbruk og bidrar til å begrense biltrafikken. En 20 prosents økning i drivstoffprisen svarer grovt regnet til en 40 prosents økning i drivstoffavgiften. På kort sikt vil det gi anslagsvis fire prosent mindre biltrafikk og CO2-utslipp på korte turer i intercity-området rundt Oslo.

I andre deler av landet vil effekten trolig være mindre, siden kollektivtilbudet framstår som mindre attraktivt.

På lange turer vil klimavirkningen av 20 prosent høyere drivstoffpris være svært beskjeden, bare rundt en halv prosent, dels fordi dyrere drivstoff vil bety at enkelte i stedet reiser med fly. I det lange løp kan virkningene likevel bli noe større enn på kort sikt, siden høye drivstoffpriser forsterker motivet for å velge drivstoffgjerrige biler. Les mer om effekten av Drivstoffavgifter

Engangsavgiften på personbiler utgjør også et kraftig klimapolitisk virkemiddel. Ved å videreføre og forsterke klimaprofilen i engangsavgiften og momsen på biler kan en halvere personbilenes CO2-utslipp i løpet av 12-15 år. Enda kraftigere utslippskutt er mulig på lengre sikt. Les mer om effekten av Engangsavgift på personbil

Publisert 29.09.2017