heading-frise

Infrastruktur

 
 
 
Hvordan løse utfordringene med varelevering i by på en miljøvennlig måte? Mange Europeeiske byer tar i bruk bylogistikkplaner der myndighetene ...
Sambruksfelt har i hovedsak vært et tiltak for å øke kapasiteten for persontransport i rushtiden i større byer. I senere tid har det også vært ...

25 prosents økt hastighet på hovedvegene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger vil øke personbiltrafikken og medføre anslagsvis 4 ...