heading-frise

Attraktive omgivelser

 
 
 
Grønnstruktur er veven av blå og grønne områder som det er nødvendig å ivareta og utbedre i byer og tettsteder dersom vi ønsker å nå mål om ...
Norges Nasjonale gåstrategi har som mål å gjøre det mer attraktivt å gå og å få flere til å gå til å gå mer. Tilrettelegging for aktivitet og ...