heading-frise

Lokalisering

 
 
 

Klimaproblematikk, miljøspørsmål, arealbrukskonflikter og næringslivets behov for hurtige, pålitelige og kostnadseffektive ...

Kollektivtransport kan bidra til å nå samferdselspolitiske mål knyttet til tilgjengelighet, effektivitet, miljø og klima. Valget av ...

Fortetting kan bidra til å redusere areal- og transportbehovet i byene. Skal mål om bærekraftig byutvikling realiseres gjennom økt ...