heading-frise

Lokalisering

 
 
 
Mikrourbanisering er strategisk stedsutvikling med mål om å øke attraktiviteten til et tettsted eller en mindre by med mellom ...
Bystruktur og arealbruk påvirker hvilke transportmidler vi bruker, hvor langt vi reiser og hvor ofte vi reiser. En tett bystruktur kan ...
Fortetting kan bidra til å redusere areal- og transportbehovet i byene. Skal mål om bærekraftig byutvikling realiseres gjennom ...

Kollektivtransport kan bidra til å nå samferdselspolitiske mål knyttet til tilgjengelighet, effektivitet, miljø og klima. Valget av ...