heading-frise

Lokalisering

 
 
 
Bystruktur og arealbruk påvirker hvilke transportmidler vi bruker, hvor langt vi reiser og hvor ofte vi reiser. En tett bystruktur kan ...
Fortetting kan bidra til å redusere areal- og transportbehovet i byene. Skal mål om bærekraftig byutvikling realiseres gjennom ...

Kollektivtransport kan bidra til å nå samferdselspolitiske mål knyttet til tilgjengelighet, effektivitet, miljø og klima. Valget av ...