heading-frise

Slik bruker du Tiltakskatalogen

Den enkleste måten å finne informasjon i tiltakskatalogen er å bruke søkefeltet. Du kan også slå opp under menypunktet «INNHOLD» der alle tiltakene er sortert avhengig av om de er egnet til å redusere trafikkomfanget, endre transportmiddelfordelingen, regulere trafikken, beskytte miljøet eller beskriver bruk av miljøteknologi. I tillegg er det et kapittel som beskriver mer overordnete virkemidler.

Alle tiltakene i katalogen er beskrevet på samme måten. Menyen til høyre i hvert tiltak gjør det mulig å navigere direkte til det avsnittet du er interessert i. En egen Weblog gjør det lett å finne tilbake til steder som du nettopp har besøkt.

Siden transportens miljø- og klimaproblemer er mange og komplekse, trenger man normalt flere tiltak eller tiltakspakker for å nå målene. Punkt 3  "Supplerende tiltak" i hver tiltaksbeskrivelse kan være til hjelp få fram slike koplinger. Her angis andre tiltak som kanskje er nødvendige for å få den ønskede effekten.