heading-frise

Tilgjengelighetserklæring

Navn på nettstedet:  Tiltak.no

Denne erklæringen gjelder nettstedet:  https://www.tiltak.no

Ansvarlig for nettstedet:  Transportøkonomisk institutt, org. Nr.959056773 

 

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

 

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Blinde
 • Svaksynte
 • Døvblinde
 • Fargeblinde

 

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?

Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?

Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via e-post: gina.scholz@toi.no 

 

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket.
Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda.
Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

 

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet.
Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren.
Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.

Vi kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nettstedet slik:

 

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans.  For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen.  Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

 

1.1.1  - Ikke-tekstlig innhold

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mange bilder mangler alt-tekst.

Alternativt skal bilder kodes på en måte som gjør at det kan ignoreres av hjelpemidler. (dekorativt)

Feilene påvirker i begrenset grad muligheten til å bruke nettstedet.

Det er arbeide i gang for å utbedre feilene.

 

1.3.1 – Informasjon og relasjoner

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Meny mangler WAI-ARIA roles eller html5 elementer som formidler nødvendig informasjon til brukere med hjelpemiddel.
 • <i>-tagger er benyttet for å sette inn ikoner. Dette vurderes som dårlig praksis.
 • Feil i bruk av overskrifter:
  • Forsiden på tiltak.no mangler en H1-overskrift.
  • Årsaken til at forsiden mangler en H1-tag er at siden ikke har en egen overskrift.
 • Feil i tabeller:
  • Vi har tabeller hvor tabellene ikke er strukturert korrekt semantisk sett
 • Kapittelmeny
  • Meny for kapitler og relatert innhold er ikke tydelig nok markert som navigasjonselement og lenker.

 

1.4.1 - Bruk av farge

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Lenke på Forfatterlinjen på hvert tiltak er ikke tydelig nok markert som lenke (skal ikke være avhengig av farge)

 

1.4.3 - kontrast

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Utskrift-lenke øverst på sidene
 • Felt for søk på forsiden
 • Felt for søk tilgjengelig fra hovedmeny i topp
 • Knapp for søk på forsiden
 • Overskrifter på forsiden, under «Aktuelt» har et kontrastnivå på 4.46
 • Lenker i tekst har for lavt kontrastnivå
 • TØI logo mot grå bakgrunn har for lavt kontrastnivå.

 

1.4.5 - Bilde av tekst

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Vi har enkelte framstillinger av tabeller og tekst-basert innhold som er representert med bilder.

 

Prinsipp 2: mulig å betjene

 

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Forside: under Nye/Reviderte tiltak: Lenker mangler attributter som «title», «aria-label» og «aria-labelledby»
 • Lenke for å se større versjon av bilder i tiltak er ikke gitt beskrivende tekst gjennom samme attributter som nevnt over.

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

 

3.2.2 Inndata

Bruker man skjema for søk uten å fylle inn data, vil et søk bli gjort uten at noen melding blir gitt om at feltet er tomt.

 

3.2.3 Identifikasjon av feil

Det gis ingen tilbakemelding til bruker om tomt søkefelt om man prøver å søke uten å legge inn et søkeparameter. Dermed får man heller ingen tilbakemelding om feil i utfylling av skjema.

 

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner

Skjema for søk mangler ARIA-labels som forteller brukeren at utfylling av feltet er obligatorisk. Konsekvensen er at et tomt søk vil gi resultater med opplisting av alle sider på nettstedet.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

 

4.1.1 – Parsing (oppdeling, Nivå A)

Innhold som bryter kravet i regelverket

 • Feil i kode
  • Enkelte elementer avsluttes med «/>» uten at det er nødvendig.
  • Gjentatte «tabindex=0» i menyen er unødvendig og feilplassert.
  • Det finnes steder i koden hvor det er en «style» med feil (f.eks. feil i «height» parameter).
  • Det finnes steder i koden hvor elementer er feilplassert (f.eks. <div> plassert inne i en <span>)
  • I sidebar med bl.a. kapittelinnhold er det feil i kodestrukturen.

Vi kjenner ikke til at feilene påvirker funksjonaliteten til nettstedet.

 

4.1.2 – Namn, rolle, verdi

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet er ikke kodet med korrekt type skjemaobjekt. Vi bruker placeholder=»f.eks. parkering» når det skal benyttes type=»search».

Søkefeltet er tilgjengelig på alle sider. 

Lenker mangler attributter som «title», «aria-label» og «aria-labelledby»

 

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

 

Om erklæringen

Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 25. januar 2023.

Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 25. januar 2023.

 

Arbeid med universell utforming av ikt

 

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
 •  

Tilgjengelighets­erklæring for www.tiltak.no

Ansvarlig for nettstedet er Transportøkonomisk institutt, org. Nr.959056773