heading-frise

Intensiver og tilrettelegging

 
 
 
Økokjøring anslås å kunne redusere drivstofforbruk fra vegtrafikk med 5-15%. Dette er spesielt relevant for ...

Insentiver for elektromobilitet kan utløse store salgseffekter og hjelpe teknologien som har potensielt store miljøgevinster inn i markedet. ...

I Norge er det (oktober 2016) opprettet 7 205 offentlig tilgjengelige ladepunkter og 360 semi- eller hurtigladestasjoner er i drift. ...