heading-frise

Atferdspåvirkning

 
 
 
Økokjøring anslås å kunne redusere drivstofforbruk fra vegtrafikk med 5-15%. Dette er spesielt relevant for transportsegmenter med høye utslipp, ...
Det har vært en kraftig vekst i antallet elbiler i Norge. Elektrifiseringen av næringstransporten har ikke hatt den samme veksten, noe som dels ...

Insentiver for elektromobilitet kan utløse store salgseffekter og hjelpe teknologien som har potensielt store miljøgevinster inn i markedet. ...

I Norge er det (oktober 2016) opprettet 7 205 offentlig tilgjengelige ladepunkter og 360 semi- eller hurtigladestasjoner er i drift. ...