heading-frise

Organisering og gjennomføring

 
 
 

Policynettverk opprettes når aktører anser det som hensiktsmessig å samordne seg for å oppnå noe. Aktørene trenger ikke å være enige om målet ...

Klimaforliket har satt klimamålene tydelig på agendaen. Målene er likevel ikke konkrete nok til at de forplikter til handling. De blir heller ...

Iverksetting av miljø- og klimatiltak kan møte ulike typer barrierer. Hva slags type barrierer et tiltak møter, avhenger blant annet av ...