heading-frise

Organisering og gjennomføring

 
 
 
Tettsteder har andre utfordringer enn større byer, men skal også legge til rette god stedsutvikling. En tettestedspakke kan fremme en helhetlig ...

Policynettverk opprettes når aktører anser det som hensiktsmessig å samordne seg for å oppnå noe. Aktørene trenger ikke å være enige om målet ...

Iverksetting av miljø- og klimatiltak kan møte ulike typer barrierer. Hva slags type barrierer et tiltak møter, avhenger blant annet av ...