heading-frise

Om Tiltakskatalogen

Tiltakskatalog for transport og miljø samler forskningsbasert kunnskap om tiltak som kan redusere miljøbelastningene relatert til transport, hovedsakelig i byer og tettsteder. Målgruppen for oppslagsverket er først og fremst fagfolk i kommunene, men også politikere og andre interesserte vil ha glede av nettstedet. Katalogen konsentrerer seg foreløpig om miljøutfordringer relatert til veisektoren. På sikt er det ønskelig også å få med tiltak rettet mot de andre transportgrenene.

Transportøkonomisk institutt har redaktøransvar for oppslagsverket som er laget i tett samarbeid med Statens vegvesen som også er den største finansielle bidragsyteren. Katalogen beskriver over 100 ulike tiltak (mai 2017).