heading-frise

Om Tiltakskatalogen

Tiltakskatalog for transport og miljø oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. Nettstedet er følgelig ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker  å være faglig  oppdatert. 

Tiltakskatalogen er et samarbeid mellom de viktigste forskningsmiljøene på feltet og Statens vegvesen. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Statens vegvesener den største finansielle bidragsyteren.

Nettstedet beskriver over 100 ulike tiltak og er særlig myntet på fagfolk som jobber med transport og miljø i kommunene, men brukes også av en lang rekke andre grupper, blant annet journalister.

På nettstedet finner du kunnskapen oppsummert og med referanser til ulike grunnlagsdokumenter.   

Dersom du har synspunkter på nettstedet, eller finner feil nå som vi har lagt om til ny teknisk plattform, er vi takknemlig for tilbakemelding. Kom gjerne også med forslag til hvordan vi kan utvikle nettstedet videre.

Tilbakemeldinger kan gis til kommunikasjonssjef Gina Scholz , TØI. Gina.Scholz@toi.no