heading-frise

 
 
 

De fleste vareleveranser skjer på dagtid når belastningen på infrastrukturen er størst. Køer på veiene bidrar til redusert effektivitet og økt

En byterminal benyttes for å konsolidere forsendelser fra flere leverandører slik at disse kan leveres samlet til varemottakere. Slike ...

Klimaproblematikk, miljøspørsmål, arealbrukskonflikter og næringslivets behov for hurtige, pålitelige og kostnadseffektive ...

Alternative leveringssystemer er en samlebetegnelse på alternativer til tradisjonell levering med varebil
eller lastebil i byområder. ...

Tungbilruter har primært virkning på lokalmiljø. Tiltaket har som mål å flytte tungtrafikk fra sårbare strekninger til mindre sårbare ...