heading-frise

 
 
 
Selv om det kun var fire lastebiler i Norge som var drevet på brenselceller i 2022, er det forventet at dette antallet vil øke i ...
Ved utgangen av 2021 var det i underkant av 100 elektriske lastebiler i Norge, dette antallet hadde vokst til rundt 490 i begynnelsen av februar ...
Bylogistikkdepoter er i dette tiltaket definert som et sentrumsnært depot der et enkelt transportfirma omlaster sitt gods til bytilpassede ...
Hvordan løse utfordringene med varelevering i by på en miljøvennlig måte? Mange Europeeiske byer tar i bruk bylogistikkplaner der myndighetene ...

De fleste vareleveranser skjer på dagtid når belastningen på infrastrukturen er størst. Køer på veiene bidrar til redusert effektivitet og økt

En byterminal benyttes for å konsolidere forsendelser fra flere leverandører slik at disse kan leveres samlet til varemottakere. Slike ...

Tungbilruter har primært virkning på lokalmiljø. Tiltaket har som mål å flytte tungtrafikk fra sårbare strekninger til mindre sårbare ...