heading-frise

 
 
 

De fleste nye rutetilbudene er i første rekke tiltak som gir dagens trafikanter et bedre tilbud, eller som fører til bedre ressursutnyttelse. ...

Drift av kollektivtransport finansieres av inntekter fra trafikantene og kjøp av tjenester (tilskudd) fra det offentlige.Takster kan benyttes ...

Gratis kollektivtransport kan anses som et tiltak for bedre miljø, mer effektiv transportavvikling i byer og som sosialt utjevnende tiltak. ...