heading-frise

 
 
 
Selvkjørende biler har potensialet til å bedre effektiviteten, mobiliteten, og trafikksikkerheten i transportsystemet. Det er fortsatt knyttet ...

Vegprising/køprising har til nå redusert trafikkmengden med opp mot 15-20 prosent. Den avvisende effekten vil være avhengig av kostnaden ...

Bilbruken kan påvirkes ved å begrense antall parkeringsplasser som tilbys, parkeringens varighet samt styre hvor plassene lokaliseres i ...

Trafikkstyring ved hjelp av ITS (Intelligente Transport Systemer) omfatter metoder til å omdirigere eller regulere eksisterende trafikk samt ...

Støysvake bildekk er i utgangspunktet et godt tiltak, fordi støyen angripes ved kilden. En utfordring er imidlertid knyttet til hvilke dekk ...

Insentiver for elektromobilitet kan utløse store salgseffekter og hjelpe teknologien som har potensielt store miljøgevinster inn i markedet. ...

Mer samkjøring med bil er gunstig både for miljøet og klimaet. Flere personer i hver bil gjør at antallet biler på vegen kan reduseres. ...

Elektrifisering av bilparken er et effektivt grep for å begrense klima-utslipp fra vegtrafikken. Hvis 30% av nybilsalget blir elbiler kan ...

Bildeling er et alternativ til å eie egen bil. Kostnadene er lavere samtidig som brukerne har tilgang til bil når de trenger det. ...