heading-frise

Kollektivkalkulator

Sjekk om tiltakene for kollektivtransporten er lønnsomme!

Lenke til Kollektivkalkulatoren

TØI har laget en kalkulator som beregner den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til ulike tiltak som kan forbedre kollektivtransporten. Dette gjør det enkelt å sammenlikne lønnsomheten til slike prosjekter med for eksempel andre prosjekter innen samferdselssektoren. Sjekk hvor mange påstigninger det for eksempel må være for at det er lønnsomt å bygge leskur på holdeplassen, etablere sitteplasser, installere belysning etc.

Kalkulatoren er nyttig for fagfolk som arbeider med transportplanlegging, men er også for politikere og andre interesserte som er opptatt av prioritering av samferdselsprosjekter. Lønnsomheten til et prosjekt avgjøres av hvor mange som har nytte av tiltaket, investeringer og drift. Kalkulatoren inneholder tiltak innen disse områdene:

  • Holdeplasser
  • Informasjon
  • Trygghet
  • Kjøremateriell
  • Strekning og fremkommelighet
  • Tilgjengelighet

Kollektivkalkulatoren følger gjeldende håndbøker og veiledere for nyttekostnadsanalyser (NKA), og kan derfor brukes til å sammenligne og rangere mot alle andre investeringer i samferdselssektoren.