Godstransport

 
 
 

De fleste vareleveranser skjer på dagtid når belastningen på infrastrukturen er størst. Køer på veiene bidrar til redusert effektivitet og økt

Klimaproblematikk, miljøspørsmål, arealbrukskonflikter og næringslivets behov for hurtige, pålitelige og kostnadseffektive ...

Alternative leveringssystemer er en samlebetegnelse på alternativer til tradisjonell levering med varebil
eller lastebil i byområder. ...

Tungbilruter har primært virkning på lokalmiljø. Tiltaket har som mål å flytte tungtrafikk fra sårbare strekninger til mindre sårbare ...